Prijímame nových pacientov!

Prijímame nových pacientov!

GASTROENTEROLOGICKÁ AMBULANCIA HLOHOVEC

poskytuje špeciálnu zdravotnícku starostlivosť pacientom s
ochoreniami tráviaceho traktu – pažeráka, žalúdka, tenkého a hrubého čreva, pankreasu, žlčových
ciest, žlčníka či pečene. Zaoberáme sa nielen diagnostikou, ale aj liečbou ochorení, či pravidelným
sledovaním pacientov s chronickými ochoreniami a prekancerózami. Dbáme však aj o primárnu i
sekundárnu prevenciu.

Ambulanciu máme vybavenú kvalitnou videoendoskopickou zostavou, ktorú tvorí videogastroskop,
videokolonoskop, videokamerový systém a elektrokoagulačná jednotka. Vďaka nim môžeme
vykonávať endoskopickú diagnostiku a liečbu.

Zaludok

GASTROSKOPIA

Gastrofibroendoskopicky odoberáme histologické vzorky sliznice alebo zistených lézií. Touto
metódou diagnostikujeme ochorenia pažeráka a gastroduodena, malabsorbčné stavy (ako celiakia)
z biopsie tenkého čreva a príslušných laboratórnych vyšetrení. Následne diagnostikované stavy MAS
liečime.

Crievko

KOLONOSKOPIA

Kolonoskopicky odoberáme bioptický materiál a diagnostikujeme ochorenia hrubého čreva, či
vykonávame endoskopické polypektómie. V rámci celonárodného onkologického programu
skríningu kolorektálneho karcinómu (rakovina hrubého čreva) vyšetrujeme asymptomatických
pacientov a tiež pacientov s pozitívnym testom na okultné krvácanie v stolici.

LIEČBA HIT POMOCOU VYSOKODÁVKOVEJ INFÚZIE VITAMÍNU C 🍋

Pri histamínovej intolerancii je zvýšená hladina histamínu v organizme, ktorý nie je odbúravaný.
Podanie infúzie vitamínu C 🍋 znižuje hladinu histamínu až o 30%.
Pri viacnásobnom podaní sa v priebehu 4 týždňov vie hladina histamínu znížiť o 49%.
Podanie infúzii pomáha pacientom zmierniť klinické príznaky HIT.
Intravenózne (infúzne) podanie čistého vitamínu C 🍋 navyše posilňuje imunitný systém a skracuje dobu chrípkového ochorenia.
Podávanie infúzií v pondelok a štvrtok: 8:00 – 12:00 v ordinácii gastroenterologickej ambulacie Hlohovec.

PRAVIDELNÁ KONTROLA A VZDELÁVANIE PACIENTOV

Zaoberáme sa aj diagnostikou, liečbou a pravidelným sledovaním pacientov s chronickými
ochoreniami pečene, žlčových ciest, pankreasu a funkčných ochorení GITu. Ide o pacientov s
refluxnou chorobou pažeráka, chronickou pankreatitídou, primárnou a sekundárnou biliárnou
cirhózou, hemochromatózou, s chronickými virusovými hepatitídami B a C, autoimúnnou
hepatitídou, cirhózou pečene, pacientov s malabsorbčným syndrómom, celiakiou, chronickými
črevnými nešpecifickými zápalmi- ulceróznou kolitídou a M. Crohn.

Dôležitou súčasťou našej práce je aj vzdelávanie pacientov ohľadom dodržiavania zdravej
životosprávy alebo správneho diétneho režimu. Snažíme sa aktívne zapájať pacienta do liečebného
procesu, a preto vysvetľujeme, ale aj kontrolujeme dodržiavanie diét.