CENNÍK PRE PACIENTOV GASTROENTEROLOGICKEJ AMBULACIE

Od 1. januára 2008 potrebuje každý pacient výmenný lístok na vyšetrenie. V neurgentných prípadoch môže byť odmietnuté vyšetrenie v našej gastroenterologickej ambulancii alebo realizované na žiadosť pacienta výlučne na priamu platbu.

V našej gastroenterologickej ambulancii v Hlohovci ponúkame pacientom aj doplnkové vyšetrenia a služby, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

CENNÍK VÝKONOV PRE PACIENTOV BEZ POISTENIA

Gastroenterologické vyšetrenie (anamnéza, fyzikálne vyšetrenie)

20 €

Gastroskopia (endoskopia žalúdka a dvanástnika)

65 €

CENNÍK VÝKONOV NEHRADENÝCH Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

Podanie intravenóznej infúzie vit. C

26 €

Potvrdenie o potrebe diétneho stravovania pre zamestnávateľa

25 €

Intraverózna premedikácia pred kolonoskopickým vyšetrením – midazolam

20 €

Dohodnutie náhradného termínu po nedostavení sa na dohodnutý termín bez udania dôvodu aspoň 24 hodín vopred

10 €