1. Udeľujete týmto súhlas spoločnosti Azteca, s.r.o. so sídlom Fatranská 655/6 949 01 Nitra , IČO 51047098, (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

 • marketingové cookies (anonymné),
 • aktivita užívateľa (prehliadané produkty a stránky, nákupné správanie).

 

2. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:

 • marketingového spracovania Vašich nákupných preferencií, ak túto dobu nepredĺžite,
 • personalizácie (teda prispôsobenia) obchodných ponúk alebo kampaní.

 

3. Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 180 dní a to za účelom:

 • marketingového spracovania Vašich nákupných preferencií, ak túto dobu nepredĺžite,
 • personalizácie (teda prispôsobenia) obchodných ponúk alebo kampaní, pokiaľ túto dobu nepredĺžite.

 

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • Poskytovateľom služby Facebook Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.
 • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • Poskytovateľom služby Livechatoo.com je subjekt s obchodným názvom nolimit | DEVELOPERS, so sídlom v Prešove, Kúpeľná č. 3, Slovenská Republika. Subjekt je zapísaný v registri pod identifikačným číslom 46526951.
 • Poskytovateľom služby YouTube prevádzkovanej spoločnosťou YouTube LLC, sídlom 901 Cherry Ave., San Bruno, CA94066, USA.
 • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

 

5. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ. (Servery na území EÚ).

 

6. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to úpravou preferencií ochrany súkromia v pätičke webu alebo zaslaním emailu na azteca.gastro@gmail.com.

 

7. Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok zabránenie spúšťania remarketingových kódov reklamných nástrojov a zabránenie personalizácie obsahu na webových stránkach e-shopu,
 • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva,
 • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu,
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť,
 • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,
 • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením.