GASTROENTEROLOGICKÉ VYŠETRENIE

Každý pacient potrebuje od 1. januára 2008 výmenný lístok na vyšetrenie, t. j. poukaz od svojho všeobecného lekára alebo iného odborného lekára. Na tomto poukaze musí byť čitateľne uvedené meno pacienta, kód ambulancie a kód odosielajúceho lekára. Bez týchto náležitostí môže byť v neurgentných prípadoch gastro vyšetrenie odmietnuté alebo na žiadosť pacienta realizované výlučne na priamu platbu. Pozrite si cenník.

POKYNY NA GASTRO VYŠETRENIE

Endoskopické vyšetrenia realizované v našej gastroenterologickej ambulancii v Hlohovci si vyžadujú prípravu zo strany pacienta. Všetky potrebné informácie ku gastroskopii a kolonoskopii sú prehľadne spracované a môžete si ich jednoducho vytlačiť. V prípade otázok môžete kontaktovať našu ambulanciu.

Nachádzajú sa tu tiež pokyny k ďalším vyšetreniam (dychový test SIBO, dychový test na laktózovú intoleranciu), ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Ceny týchto vyšetrení nájdete v sekcii Cenník.