PRED VYŠETRENÍM

Každý pacient potrebuje od 1. januára 2008 výmenný lístok na vyšetrenie, t. j. poukaz od svojho všeobecného lekára alebo iného odborného lekára.

Na tomto poukaze musí byť čitateľne uvedené meno pacienta, kód ambulancie a kód odosielajúceho lekára. Bez týchto náležitostí môže byť v neurgentných prípadoch vyšetrenie odmietnuté alebo na žiadosť pacienta realizované výlučne na priamu platbu.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE